Měření Oxidu uhličitého

Víte co doma dýcháte? Bolí vás často hlava nebo se cítíte unavení?


Účinky CO2 na lidský organismus a požadavky předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění uvádí, že pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy) v platném znění uvádí, že pobytové místnosti, vyjma místností ve stavbách pro rodinnou rekreaci a ubytovacích jednotek, musí být větrány tak, aby byla dodržena hodnota maximální přípustné koncentrace oxidu uhličitého 1500 ppm při pobytu osob. V příloze Pražské stavební předpisy uvádějí požadavek dávky venkovního vzduchu na osobu při trvalém větrání 15 m3/h.

Tab. 1 Účinky CO2 na lidský organismusKoncentrace[ppm]Účinkycca 350úroveň venkovního prostředído 1000doporučená úroveň CO2 ve vnitřních prostorách1200–1500doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách1000–2000nastávají příznaky únavy a snižování koncentrace2000–5000nastávají možné bolesti hlavy5000maximální bezpečná koncentrace bez zdravotních rizik> 5000nevolnost a zvýšený tep> 15000dýchací potíže> 40000možná ztráta vědomí

-Změříme koncentraci CO2 a dalších nebezpečných plynů v jakémkoliv objektu.

-Změříme koncentraci Formaldehydu u vás doma. Nejčastěji se vyskytující nebezpečná látka ( s prokázanými karcinogeními účinky  )  v bytech a domech.


Město/ObecZnojmo
Telefon 775192225
Email tesaralexej@seznam.cz