SVÁŘEČSKÉ DOZORY

CS Welding - svářečské dozory
Komplexní služby v oboru svařování a příbuzných procesů, defektoskopie a kontrol svařovaných výrobků.

- Technologie svařování
- Možnost externí spolupráce na pozici svářečského dozoru dle ČSN EN ISO 14 731
- Konzultace a poradenství - technologie svařování a plastů a jejich příbuzné procesy
- Zpracování svářečské agendy: pWPS, WPS, technologické postupy, svařovací plány, záznamové listy apod.
- Kompletní zajištění zpracování WPQR dle ČSN EN ISO 15 614-1
- Zajištění a zprostředkování certifikací a způsobilosti výrobce (ČSN EN ISO 3834, ČSN EN 1090 atd.)
- Přejímky svařovaných výrobků
- Kontrola svařování u Vašich dodavatelů

Nedestruktivní zkoušení
pro zajištění provozní bezpečnosti výrobků provádíme nedestruktivní zkoušení svarových spojů. Zejména pak nedestruktivní měření a zkoušení svarů v metodách VT,PT Level II  dle ČSN EN ISO 9712.
- metoda VT
- Zkoušení vizuální
- metoda PT - Zkoušení kapilární

Makroskopická kontrola svarů
Kontrola makrostruktury je destruktivní kontrola svarů, jejichž účelem je pozorování vzorku či součástí ve skutečné velikosti nebo při malém zvětšení.


V případě svarových spojů se po vybroušení, vyleštění a případně naleptání povrchu vzorku často používá jak pro hodnocení tvaru svaru, způsobu kladení svarových vrstev, odmíšení svarového kovu, tvaru, šířky a charakteru tepelně ovlivněné zóny, hranice z tavení, spojení jednotlivých svarových housenek atd.


Obvykle se zkušební vzorek prohlíží na příčném řezu a zahrnuje svarový kov, tepelně ovlivněnou oblast (TOO) a základní materiál.

Kovovýroba
Zprostředkujeme vám kovovýrobu u osvědčených a námi kontrolovaných externích dodavatelů. Vše v té nejvyšší profesionální kvalitě.


Školení & kurzy


Zajišťujeme odborné školení, které je zapotřebí v oblasti svařování či obsluhy svařovací techniky. Veškeré zkoušky provádějí certifikovaní školitelé a účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení.
- Zajištění školení z BOZP a PO pověřeným auditorem a osobou odorně způsobilou
- Zajištění zkoušek svářečů/operátorů, doškolení a přezkoušení svářečských pracovníků

Kde nás najdete?
CS Welding - Stanislav Cafourek
Dolní Česká 10
669 02 Znojmo


Město/ObecZnojmo
Telefon 601521522
Email s.cafourek@cs-welding.cz
Web https://cs-welding.cz